Vackra strövområden i en lummig park

Hagby
Ekopark

Om ekoparken

Intill Hagby Återvinningscentral i Täby ligger en vackert, grönskande ekopark öppen för allmänheten. Denna ursprungliga våtmark kom att användas som soptipp och mellan 1948 och 1995 deponerades cirka 3 miljoner ton avfall på Hagbytippen.

SÖRAB har i samarbete med många engagerade och miljöintresserade människor skapat denna ekopark för att rena och återlämna den till naturen. Undan för undan har utbyggnad, återställning och återplantering skett allt eftersom delar av tippen blivit fyllda. Sluttäckningen består av jord, lera och slam som skyddar mot läckage till vatten och luft.

Hagby Återvinningscentral

Gamla “Hagby tippen” som idag har förvandlats till en grönskande Ekopark

Redan 1978 var första tippområdet på 7 hektar fyllt. Arbetet har sedan dess pågått i etapper fram till 90-talet då stora delar av parken stod färdig. Man har planterat barrskog och lövträd, här finns vattensystem med dammar, öppna diken och åkerholmar som anlagts för att efterlikna den natur vi en gång lånade.

Idag välkomnas allmänheten till detta rekreationsområde för att promenera med hunden, ta en joggingtur eller bara beskåda djur och natur och några speciellt framtagna konstverk av återvunnet material. Längs med de olika promenadvägarna finns strategiskt utplacerade informationsskyltar som ger dig en massa spännande läsning om ekoparkens historia samt detaljerad information om hur gasutvinningen från deponin gått till mm. Alla redskap och möbler som finns i parken är tillverkade av material från återvinningsanläggningen.

Sidan uppdaterades senast: 2024-06-03 16:01:26